Indkaldelse til General forsamling

d. 27. januar 2020 kl. 19.30

 

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Formandens beretning

  4. Regnskabs forelæggelse

  5. Indkomne forslag, evt. forslag skal være fremsendt til formanden senest d. 19.1.2020.

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  8. Valg af revisorer

  9. Valg af revisor suppleant

10. Valg af udstillingsudvalg

11. Valg af materialeforvalter

12. Eventuelt

 

 

Indkomne forslag skal være fremsendt senest d. 19.1.2020 til formanden

 


Vel mødt.

Hilsen Frederikssund fugleforening.